Zapisz się na newsletter

K.O.M.A Olfa

Ostrza nowej generacji

Wśród ostrzy segmentowych produkowanych przez firmę OLFA ostrza ExcelBlack o symbolach ABB, LBB i HBB zwracają uwagę swoim czarnym kolorem.

W stosunku do ostrzy standardowych AB, LB i HB w ostrzach tych została podwyższona twardość stali, zmniejszony został kąt ostrzenia i zwiększona  szerokość ostrzenia. Efekt tych zmian uwidoczniły przeprowadzone badania porównawcze.

Przedmiotem badania były podstawowe parametry decydujące o użyteczności ostrzy : początkowa zdolność przecinania, odporność na zużycie i trwałość.

Początkową zdolność przecinania określa ilość arkuszy wzorcowego papieru, które badane ostrze jest w stanie jednorazowo przeciąć przy użyciu stałej siły.

Wielokrotne powtórzenie tej próby pozwala na zbadanie odpor- ności ostrza na zużycie. Oceny trwałości ostrza dokonuje się natomiast na podstawie oględzin krawędzi tnącej po wykonaniu określonej liczby cięć materiału wzorcowego.


Standardowe ostrze AB w pierwszej próbie przecięło 110 arkuszy, natomiast ostrze ABB przecięło 130 arkuszy w pierwszej próbie a 100 arkuszy w próbie czwartej.

 

Ostrze LB w pierwszej próbie przecięło 130 arkuszy, natomiast ostrze LBB - 160 arkuszy w pierwszej próbie  i 140 arkuszy w próbie czwartej.

 

Średnia ilość arkuszy przecinanych przez konkurencyjne ostrza wahała się w obydwu przypadkach na poziomie 60-80 arkuszy.

 

Początkowa zdolność przecinania ostrzy ExcelBlack okazała się zatem aż o 25% wyższa od ostrzy standardowych  oraz osiągnęła wynik blisko dwukrotnie wyższy od porównywalnych ostrzy innych producentów.

 

Testy potwierdziły, że dzięki wprowadzonym zmianom materiałowym i geometrii krawędzi tnącej ostrza ExcelBlack uzyskały wybitną zdolność przecinania. Wprawdzie trwałość ostrzy w porównaniu z ostrzami standardowymi AB i LB uległa nieznacznemu obniżeniu , jednak w dalszym ciągu  przewyższa ona tym parametrem ostrza segmentowe oferowane przez innych producentów.


Ostrza ABB i LBB świetnie sprawdzają się wśród profesjonalistów i ludzi pracujących w  miejscach gdzie wymagane jest uzyskanie perfekcyjnej, gładkiej krawędzi cięcia. Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań można bez przesady stwierdzić, że ostrza ExcelBlack to nowa generacja ostrzy segmentowych.


Powiązane produkty

  • OLFA ostrza ABB
  • OLFA ostrza LBB
  • OLFA ostrza HBB